Gwarancje

WARUNKI GWARANCJI

 

Producent gwarantuje sprawne działanie wyrobu, zgodne z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi.

 1. Wyroby firmy „Technet” objęte są gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, zaś podnośniki pneumatyczne stosowane w krzesłach i fotelach obrotowych objęte są 36 miesięczną gwarancją.
 2. Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadami części lub wadami wynikłymi podczas procesu produkcyjnego.
 3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w okresie 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego towaru w punkcie sprzedaży.
 4. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa, bądź wiąże się z nadmiernymi kosztami, producent zastrzega sobie prawo do wymiany produktu na nowy o tej samej wartości.
 5. Wyroby wadliwe lub części stają się własnością Producenta po ich wymianie.
 6. Gwarancją objęte są wyłącznie produkty znajdujące się na terytorium RP.
 7. Gwarancją nieobjęte są prawa Klienta do zwrotu zysków i wyrównania szkód wynikłych w związku z awarią wyrobu.
 8. Okres naprawy automatycznie przedłuża okres gwarancji o czas dokonywania naprawy.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawa z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • mechanicznych uszkodzeń wyrobów i wywołanych nimi wad,
 • zużycia eksploatacyjnego wyrobu,
 • wadliwych działań lub uszkodzenie spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niedbałością o wyrób,
 • wad powstałych w wyniku montażu niezgodnego z instrukcją,
 • uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku (nie dotyczy przewozu wyrobu wykonanego przez Producenta),  wyrobów przerobionych lub w inny sposób zmienionych przez osoby nieuprawnione,
 • elementów drewnianych użytych w produktach, jeśli reklamacja dotyczy różnic w układzie słoi, w odcieniach kolorów wynikających z natury surowca,
 • uszkodzeń powierzchni elementów lakierowanych spowodowanych stosowaniem środków chemicznych zawierających wodę lub związki wody do konserwacji (czyszczenia) powierzchni,
 • uszkodzeń powierzchni elementów lakierowanych spowodowane stosowaniem, jako środków konserwujących (czyszczących) powodujących rozpuszczanie powłoki lakierniczej.

 

Zasady prawidłowej eksploatacji produktów

 1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Produkty należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 3. Produkty należy chronić przed zawilgoceniem.
 4. Produkty powinny być użytkowane z dala od otwartych źródeł ognia.

 

Fotele oraz krzesła

 1. Fotele i krzesła przeznaczone są do użytkowania przez jedną osobę.
 2. Zabrania się: siadać na nich w kilka osób jednocześnie, stawać na siedziskach oraz przewozić ciężkich przedmiotów.
 3. Kółka twarde stosuje się do powierzchni miękkich (wykładzin i dywanów), z kolei kółka miękkie do powierzchni twardych ( panele podłogowe, parkiety).
 4. Produkty skórzane powinny stać minimum 50 cm od grzejników oraz innych źródeł ciepła.
 5. Do czyszczenia i konserwacji skóry należy używać specjalnych natłuszczających środków pielęgnacyjnych.
 6. Tapicerkę wykonana z eko-skóry lub skaju należy regularnie czyścić łagodnym roztworem detergentu (szampon, mydło) i ciepłej wody przy pomocy miękkiej gąbki lub szczotki. Po wyczyszczeniu należy tapicerkę przetrzeć miękką szmatką nasączoną wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 7. Tapicerkę wykonaną z tkanin należy czyścić przy pomocy półsuchej szmatki nasączonej wodą lub delikatnym roztworem środka czyszczącego.

 

Powierzchnie lakierowanie oraz chromowane.

Do czyszczenia powierzchni lakierowanych i chromowanych zaleca się stosowanie produktów przeznaczonych do pielęgnacji takich powierzchni, nie zawierających środków ściernych. Powierzchni lakierowanych nie należy myć wodą.

 

Menu Rozwijane

Menu Rozwijane EN

Katalog

Powered by JoomlaGadgets