Reklamacje

WARUNKI GWARANCJI

 • Reklamację należy składać w punkcie zakupu towaru lub bezpośrednio u producenta P.P.U.H.TECHNET wraz z niezbędnymi dokumentami 
  1. wypełniony prawidłowo dokument gwarancji
  2. dokument zakupu /paragon lub faktura/
 • Warunkiem przyjęcia do reklamacji jest przygotowanie towaru polegające na wyczyszczeniu wyroby z elementów środowiska jego użytkowania.
 • Prawidłowe zapakowanie w karton firmowy lub inne zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 • Reklamowany towar należy dostarczyć wraz z dokumentem gwarancyjnym do miejsca zakupu lub bezpośrednio do producenta
 • Producent w terminie 14 dni dokona analizy uszkodzenia podejmując decyzję o jej zasadności .
  • w przypadku uznania reklamacji gwarant skontaktuje się z Nabywcą drogą telefoniczną lub na adres e-mail , uzgadniając rodzaj uszkodzonego
  • szczegółowy termin naprawy ,
  • wolny od wad produktu wysyłając na własny koszt do Nabywcy lub miejsca zakupu .
 • W przypadku stwierdzenia przez producenta nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego producent po uprzednim uzgodnienia miejsca wysyłki odsyła na koszt Nabywcy zgłoszony wyrób.
 • Zgłoszenie reklamacyjne nie zwalnia Nabywcy od zapłaty za towar
 

Menu Rozwijane

Menu Rozwijane EN

Katalog

Powered by JoomlaGadgets